هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
حضور مدیرکل هواشناسی استان در جلسه ستاد زراعت استان
جلسه ستاد زراعت استان با حضور استاندار خراسان شمالی، در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.
 

جلسه ستاد زراعت استان با حضور استاندار خراسان شمالی، در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

استاندار خراسان شمالی در این جلسه با تاکید بر توسعه روش های نوین زراعت گفت: برای جبران کاهش بارندگی و ‏خشکسالی باید به سمت روش های جدید از جمله کشت کف‌کاری غلات رفت که نتایج خوبی نیز دارد ‏و همچنین باید از ارقام های مقاوم به خشکی و کم آب طلب استفاده کرد. محمد رضا حسین نژاد با اشاره به اهمیت هواشناسی کاربردی(تهک) افزود: هواشناسی کاربردی را باید مد نظر داشته باشیم و با توجه به تغییرات ‏دمایی و کاهش بارندگی به سمت فعالیت های دانش بنیان و تحقیقاتی گام برداشت.

مدیرکل هواشناسی استان در این جلسه گزارش کاملی از شرایط جوی و بارش سال جاری ارائه نمود و با تفسیر نقشه های پیش یابی در خصوص پیش بینی فصلی زمستان سال جاری توضیحاتی ارائه داد.

 
 
 
تاریخ:
1401/09/27
تعداد بازدید:
197
منبع: