هواشناسی خراسان شمالی
نیاز به تحول بنیادی در زمینه انرژی
پیام های سازمان جهانی هواشناسی در روز انرژی در مذاکرات تغییرات آب و هوایی سازمان ملل (COP27) و نتایج اصلی گزارش وضعیت خدمات آب و هوایی 2022 در مورد انرژی
 

ما به یک تحول بنیادی در زمینه انرژی نیاز داریم.

نیاز به دگرگونی کامل سیستم انرژی جهانی به دور از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر برای جلوگیری از اثرات خطرناک تغییرات اقلیمی حیاتی است. فناوری وجود دارد اما زمان زمان کمی در دسترس است.

دسترسی به اطلاعات و خدمات قابل اعتماد جوی، اقلیمی و آبی برای تقویت انعطاف پذیری زیرساخت های انرژی و حمایت از حرکت به سوی تغییر منابع انرژی اهمیت فزاینده ای خواهد داشت.

اینها پیام اساسی سازمان جهانی هواشناسی (WMO) در روز انرژی در مذاکرات تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد، COP27، در 15 نوامبر بود.

دکتر النا مانائنکوا، معاون دبیرکل WMO گفت: «غلظت گازهای گلخانه‌ای در سطوح بی‌سابقه است. اگر کاهش فوری و قابل ملاحظه انتشار گازهای گلخانه‌ای در تمام بخش‌ها وجود نداشته باشد، محدود کردن گرمایش جهانی به 1.5 درجه سلسیوس دور از دسترس خواهد بود.

دکتر مانائنکوا در رویدادی در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی با سازمان توسعه و همکاری جهانی انرژی (GEIDCO) گفت: «اکنون در هر بخش اقداماتی موجود است که می‌تواند حداقل تا سال 2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای را به نصف کاهش دهد.

گزارش اخیر WMO در مورد وضعیت خدمات آب و هوایی 2022 در مورد انرژی نشان داد که چگونه انرژی در رأس پاسخ ما به دستور کار توسعه پایدار سال 2030 و توافق پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی قرار دارد.

با توجه به اینکه بخش انرژی حدود سه چهارم از انتشار گازهای گلخانه ای جهانی را در بر می گیرد، کربن زدایی سریع برای رسیدن به برایند صفر تا سال 2050 حیاتی است. از آنجایی که دولت‌ها و شرکت‌های برق به سمت انرژی خورشیدی، برق آبی و بادی روی می‌آورند، باید از امنیت عرضه، مخصوصا در هنگام رویدادهای شدید آب و هوایی اطمینان حاصل کنند.

یک نشست جانبی در غرفه Science for Climate Action که با میزبانی مشترک با WMO برگزار شد، برخی از نتایج اصلی گزارش وضعیت خدمات آب و هوایی 2022 در مورد انرژی را ارائه کرد.

ابزارهای قوی مبتنی بر علوم اقلیمی برای مشاوره به برنامه ریزان انرژی و سیاست گذاران اساسی هستند.

سیستم های انرژی در حال توسعه، به طور فزاینده ای در معرض خطرات آب و هوا و اقلیم هستند. بنابراین ارزیابی اینکه در سطح محلی، سناریوهای آب و هوایی گذشته و آینده در مورد تغییرات مشاهده شده و مورد انتظار در الگوهای آب و هوای محلی و رویدادهای شدید آب و هوایی پرتکرار چه چیزی را آشکار می کنند، بسیار مهم است.

تغییرات اقلیمی امنیت انرژی را به خطر می‌اندازد: تغییرات اقلیمی مستقیماً بر عرضه سوخت، تولید انرژی، انعطاف‌پذیری فیزیکی زیرساخت‌های انرژی و تقاضای انرژی تأثیر می‌گذارد.

در سال 2020، 87 درصد از برق تولید شده در جهان، از جمله انرژی هسته ای، حرارتی و آبی، به طور مستقیم به دسترسی به آب بستگی دارد. منابع انرژی آبی معمولاً در شرایط گرم و خشک آسیب زیادی می بینند، اما نیروگاه های هسته ای و سوخت فسیلی نیز تا حدی آسیب می بینند.

چنین رویدادهای اقلیمی بر پتانسیل و کارایی تولید، انعطاف‌پذیری فیزیکی شبکه‌های انتقال و توزیع و الگوهای تقاضا تأثیر دارند. در بسیاری از کشورها، شرایط حدی جوی مانند امواج گرما و امواج سرما، آتش‌سوزی‌های جنگلی، طوفان‌ها و سیل‌ها علت اصلی خاموشی‌ها در مقیاس بزرگ هستند. این رویدادها منجر به خسارات اقتصادی بزرگ برای همه ذینفعان می شود و انتظار می رود در صورت عدم سرمایه گذاری در اقدامات سازگاری و ایجاد تاب آوری، هزینه ها افزایش یابد.

برنامه های اقدام اقلیمی باید انرژی را در اولویت قرار دهند:

با وجود این خطرات، تنها 40 درصد از برنامه‌های اقدام اقلیمی ارائه شده توسط دولت‌ها به کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا (UNFCCC) سازگاری در بخش انرژی را در اولویت قرار می‌دهند و به همین شکل سرمایه‌گذاری نیز کم است.

تعهدات فعلی کشورها از آنچه برای دستیابی به اهداف تعیین شده در توافقنامه پاریس لازم است، بسیار کمتر است- محدود کردن گرمایش جهانی به زیر 2 درجه سلسیوس - ایجاد شکاف 70 درصدی در میزان کاهش آلاینده های مورد نیاز تا سال 2030.

تعهدات انرژی تجدید پذیر کمتر از نیمی از آنچه برای زنده نگه داشتن هدف افزایش 2 درجه سلسیوس لازم است را تامین می کند.

جهان در دستیابی به هدف دسترسی جهانی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اعتماد، پایدار و مدرن تا سال 2030، همانطور که در شاخص توسعه پایدار (SDG) شماره 7 ذکر شده است، به مقدار زیادی کوتاهی می‌کند.

سیستم های انرژی تجدید پذیر وابسته به جو و اقلیم هستند، بنابراین انتقال به انرژی پاک نیازمند بهبود اطلاعات و خدمات آب و هوایی برای تضمین امنیت انرژی و دستیابی به برایند تولید کربن صفر است.

 
تاریخ:
1401/09/06
تعداد بازدید:
514
منبع: