هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
جلسه هماهنگی گروه تحقیقات و توسعه کاربردهای هواشناسی و سازمان بسیج کشاورزی
جلسه هماهنگی گروه تحقیقات و توسعه کاربردهای هواشناسی و سازمان بسیج کشاورزی برگزار شد.
 

جلسه هماهنگی گروه تحقیقات و توسعه کاربردهای هواشناسی و سازمان بسیج کشاورزی با حضور معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی، ریاست سازمان بسیج کشاورزی استان و تعدادی از کارشناسان دو مجموعه در محل سالن جلسات اداره کل هواشناسی خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، کمالی، معاون توسعه اداره کل هواشناسی استان در این جلسه در خصوص ضرورت توجه به مسایلی همچون تغییر اقلیم و اثرات آن و نیز استفاده از پتانسیل های دو مجموعه جهت خدمت رسانی به کشاورزان و بهره برداران توضیحاتی را ارائه داد. در پایان بر ضرورت هم افزایی به ویژه در ایجاد محصول و اطلاع رسانی با استفاده از پتانسیل های موجود دو دستگاه تاکید شد.

در پایان محمدیاران، رئیس سازمان بسیج کشاورزی در خصوص ارسال توصیه های هواشناسی کشاورزی به کشاورزان استان قول همکاری داد.

 
تاریخ:
1401/09/01
تعداد بازدید:
80
منبع: