هواشناسی خراسان شمالی
بیانیه
بیانیه اداره کل هواشناسی استان به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
بیانیه اداره کل هواشناسی استان به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
 
تاریخ:
1401/08/12
تعداد بازدید:
101
منبع: