هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
برگزاری دومین جلسه از سری جلسات بحران های آب و هوا
دومین جلسه تاثیر بحران های آب و هوایی با موضوع تاثیر تغییر اقلیم بر شیوع و گسترش بیماری ها برگزار شد.
 

دومین جلسه تاثیر بحران های آب و هوایی با موضوع تاثیر تغییر اقلیم بر شیوع و گسترش بیماری ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان، دومین جلسه از سری جلسات دوره آموزشی بحران های آب و هوایی با موضوع تاثیر تغییر اقلیم بر شیوع و گسترش بیماری ها با همکاری اداره کل مدیریت بحران خراسان شمالی و با دعوت از کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان در محل سالن جلسات استانداری خراسان شمالی و به صورت وبینار برای تمامی کارکنان دستگاههای استان برگزار شد .

در این جلسه سخنرانان آقای ارزمانی (دکترای حشره شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان ) و خانم انفرادی ( پزشک عمومی و مدیر گروه بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ) به ترتیب به بیان مواردی در خصوص تغییر اقلیم و تاثیرات آن بر شیوع بیماری ها و گسترش امراض با تاکید بر پیامدهای روند افزایش دما ، کاهش بارندگی و تغییر در زمان وقوع رخدادهای فرین پرداخته و نیز مواردی را در ارتباط با شیوع بیماری ها در دوره معاصر مطرح نمودند.

شایان ذکر است این جلسه در راستای توسعه هواشناسی کاربردی(تهک بهداشت و سلامت) برگزار شد که مورد استقبال قرار گرفت.

 
 
تاریخ:
1401/08/12
تعداد بازدید:
163
منبع: