هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
پنجمین جلسه شورای اداری اداره کل هواشناسی استان
پنجمین جلسه شورای اداری اداره کل در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار گردید.
 پنجمین جلسه شورای اداری امروز در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار گردید.
 
تاریخ:
1401/07/27
تعداد بازدید:
221
منبع: