هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
برگزاری وبینار علمی
اولین جلسه از سری وبینارهای علمی اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی در سال 1401 با موضوع "پیش نگری شاخص آسیب پذیری خشکسالی استان خراسان شمالی در دوره 2021-2100" برگزار شد.
 

اولین جلسه از سری وبینارهای علمی اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی در سال 1401 با موضوع "پیش نگری شاخص آسیب پذیری خشکسالی استان خراسان شمالی در دوره 2021-2100" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان خراسان شمالی این وبینار با هماهنگی مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی برای تمامی دستگاه های عضو مدیریت بحران استان برگزار شد. سخنران جلسه دکتر بابائیان، عضو هیأت علمی پژوهشکده اقلیم شناسی ضمن تبیین سناریوهای مختلف تغییر اقلیم و وضعیت اقلیم استان خراسان شمالی بر اساس الگوهای آینده نگری، بر لزوم توجه به پدیده تغییر اقلیم در فرآیندهای مدیریتی و اهمیت ایجاد تمهیدات سازگاری با آن تاکید کرد.

گروه تحقیقات و توسعه کاربردهای هواشناسی در نظر دارد در سال 1401 شش جلسه وبینار تخصصی با موضوع "بحران های جوی" برگزار نماید.

 
تاریخ:
1401/06/07
تعداد بازدید:
489
منبع: