هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
حضور مدیرکل هواشناسی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان
مدیرکل هواشناسی استان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان که با حضور رشیدی، معاونت عمرانی استاندار و دیگر دستگاه های استان برگزار شد، شرکت کرد.
 

مدیرکل هواشناسی استان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان که با حضور رشیدی، معاونت عمرانی استاندار و دیگر دستگاه های استان برگزار شد، شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی، معاونت استاندار در نشست شورای حفاظت منابع آب استان تصریح کرد: تغییر در شیوه های آبیاری و تعیین و اجرای الگوی کشت هدفمند متناسب با اقلیم استان از جمله اولویتها در تحول بخش کشاورزی است. او همچنین خاطرنشان کرد: تحول در هر بخشی به دانش نیاز دارد و در بخش کشاورزی نیز راهی جز کمک گرفتن از دانش و مراکز دانشگاهی نداریم. رشیدی همچنین بر ضروت اتصال مستقیم خطوط انتقال آب سدها به شبکه تامین آب شرب به منظور مدیریت برداشتها در مسیر انتقال برای سایر مصارف، تاکید کرد.

بیجندی، مدیرکل هواشناسی استان در این جلسه ضمن بیان گزارشی از وضعیت اقلیمی استان طی دوره بهار و دوماه ابتدای تابستان 1401، پیش بینی فصلی و سه ماهه آینده استان را ارائه نمود.

 
 
تاریخ:
1401/05/31
تعداد بازدید:
361
منبع: