هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
پیام مدیرکل هواشناسی در خصوص فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی
پیام مدیرکل هواشناسی در خصوص فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی
 
تاریخ:
1401/05/15
تعداد بازدید:
592
منبع: