هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
برگزاری چهارمین جلسه شورای اداری
چهارمین جلسه شورای اداری اداره کل هواشناسی استان، ساعت 19 امروز در محل سالن جلسات اداره کل هواشناسی برگزار شد.
 چهارمین جلسه شورای اداری اداره کل هواشناسی استان، ساعت 19 امروز در محل سالن جلسات اداره کل هواشناسی برگزار شد.
 
تاریخ:
1401/05/11
تعداد بازدید:
255
منبع: