هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
دیدار مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با فرماندار شیروان
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در دیدار با فرماندار شهرستان شیروان در خصوص تامین اعتبار لازم تملک دارایی در سرفصل بودجه ریزی شهرستان گفتگو کرد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در دیدار با فرماندار شهرستان شیروان در خصوص تامین اعتبار لازم تملک دارایی در سرفصل بودجه ریزی شهرستان گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی، بیجندی در این دیدار ضمن ارائه آخرین گزارشات اقلیمی شهرستان شیروان، یک نسخه به روز شده از نمایه اقلیمی آن شهرستان و نیز درخواست تامین اعتبار لازم تملک دارایی در سرفصل بودجه ریزی شهرستان را تقدیم فرماندار شهرستان شیروان نمود.

مدیر کل هواشناسی استان ضمن تشکر از فرمانداری شهرستان شیروان به جهت همکاری در توسعه و تجهیز هواشناسی شهرستان، گفت: هر چقدر هواشناسی شهرستان تقویت شود، خدمات بیشتر و بهتری به مجموعه شهرستان ارائه خواهد شد. لذا با توجه به اینکه فصل توزیع اعتبارات نزدیک می باشد، خواستار توجه ویژه شهرستان به هواشناسی شد.

اسماعیل زاده فرماندار شیروان نیز در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت هواشناسی خصوصاً حوزه های مختلف هواشناسی کاربردی و تاثیرات آن بر زندگی مردم، بر لزوم توجه ویژه به مجموعه هواشناسی و تخصیص اعتبارات لازم به عنوان پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری توسعه پایدار تاکید نموده و در پایان قول مساعدت لازم در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت تایید و تصویب اعتبارات را داد.

مدیرکل هواشناسی در پایان این سفر از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهرستان شیروان بازدید نمود.

 
 
 
تاریخ:
1401/04/22
تعداد بازدید:
279
منبع: