هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
دیدار مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با فرماندار گرمه
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در دیدار با فرماندار شهرستان گرمه در خصوص تامین اعتبار لازم تملک دارایی در سرفصل بودجه ریزی شهرستان گفتگو کرد.
 

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در دیدار با فرماندار شهرستان گرمه در خصوص تامین اعتبار لازم تملک دارایی در سرفصل بودجه ریزی شهرستان گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی، بیجندی در این دیدار ضمن ارائه آخرین گزارشات اقلیمی شهرستان گرمه، یک نسخه به روز شده از نمایه اقلیمی آن شهرستان و نیز درخواست تامین اعتبار لازم تملک دارایی در سرفصل بودجه ریزی شهرستان را تقدیم فرماندار شهرستان گرمه نمود.

وی ضمن تشکر از فرمانداری گرمه به جهت همکاری در توسعه و تجهیز هواشناسی شهرستان، گفت: هر چقدر هواشناسی شهرستان تقویت شود، خدمات بیشتر و بهتری به مجموعه شهرستان ارائه خواهد شد. لذا با توجه به اینکه فصل توزیع اعتبارات نزدیک می باشد، خواستار توجه ویژه به هواشناسی شد.

قاضوی، فرماندار گرمه نیز در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت هواشناسی خصوصا حوزه های مختلف هواشناسی کاربردی و تاثیرات آن بر زندگی مردم، بر لزوم توجه ویژه به مجموعه هواشناسی و تخصیص اعتبارات لازم به عنوان پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری توسعه پایدار تاکید نموده و در پایان قول مساعدت لازم در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت تایید و تصویب اعتبارات را داد.

 
 
 
تاریخ:
1401/04/21
تعداد بازدید:
273
منبع: