هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی (ره) و شهدای هفتم تیر
پیام مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی (ره) و شهدای هفتم تیر
 
تاریخ:
1401/04/07
تعداد بازدید:
303
منبع: