هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بیانیه اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام خونین 15 خرداد
بیانیه اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام خونین 15 خرداد
 
تاریخ:
1401/03/13
تعداد بازدید:
672
منبع: