هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
جلسه اهدای جوایز منتخبین مسابقه دانش آموزی تغییر اقلیم و روشهای سازگاری باآن (با تاکید بر خراسان شمالی)
جلسه اهدای جوایز منتخبین مسابقه دانش آموزی تغییر اقلیم و روشهای سازگاری باآن (با تاکید بر خراسان شمالی)

تقدیر از برگزیدگان مسابقه دانش آموزی " راه کارهای سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم با تاکید بر خراسان شمالی" .
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی جلسه تقدیر از برگزیدگان مسابقه دانش آموزی " راه کارهای سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم با تاکید بر خراسان شمالی" برگزار گردید.
با توجه به اهمیت بحران جهانی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی، همچنین تبعات آن در تمام ابعاد زندگی و لزوم آموزش مفاهیم زیست محیطی بین دانش آموزان ،اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست ، اداره کل آموزش و پرورش و انجمن علمی آموزشی معلمان جغرافیا خراسان شمالی (اترک), مسابقه ایی در سطح استان ویژه دانش آموزان متوسطه دوم با عنوان " راهکارهای سازگاری و روش های کاهش اثرات تغییر اقلیم" در قالب فیلم کوتاه با گفتمان دانش آموزان به دو زبان فارسی و انگلیسی و با اولویت به زبان انگلیسی برگزار نمود.
در همین راستا با رایزنی های انجام شده و ارسال فراخوان به آموزشگاه های متوسطه (2) در آذر ماه سال 1400 اطلاع رسانی و دستورالعمل اجرای این مسابقه انجام شد. تعداد 82 اثر توسط دبیرخانه مسابقه در اداره کل هواشناسی دریافت گردید براساس جداول ارزیابی بصورت دقیق در دو مرحله داوری صورت گرفت و شش نفر از دانش آموزان انتخاب شدند.
در جلسه ای مشترک با حضور معاونین و مسئولین دستگاه های مذکور و اعضای انجمن معلمان جغرافیای ، با اهدای جوایز ، از برگزیدگان تجلیل به عمل آمد.


 
 
 
تاریخ:
1401/03/05
تعداد بازدید:
522
منبع: