هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مدیر کل و کارکنان هواشناسی در جلسه تجلیل از خانواده 52 شهدای استان
حضور مدیر کل و کارکنان هواشناسی در جلسه تجلیل از خانواده 52 شهدای استان
 
 
 
 
 
تاریخ:
1401/03/02
تعداد بازدید:
141
منبع: