هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
حضور مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در گفتگوی ویژه خبری شبکه اترک در خصوص هشدار قرمز هواشناسی
حضور مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در گفتگوی ویژه خبری شبکه اترک در خصوص هشدار قرمز هواشناسی
 
تاریخ:
1401/02/11
تعداد بازدید:
173
منبع: