هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در جلسه اعضای شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان با حضور استاندار محترم
حضور مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در جلسه اعضای شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان با حضور استاندار محترم
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی، اعضای شورای هماهنگی راه و شهرسازی خراسان شمالی با دکتر محمد رضا حسین نژاد استاندار خراسان شمالی دیدار و گفتگو کردند.
استاندار خراسان شمالی با تاکید بر این که راه یک زیر ساخت مهم زندگی است، گفت : تمام بخش های مختلف وزارت راه و شهرسازی اعم از مسکن ،راه ، هواشناسی، فرودگاه تاثیر بسیاری بر زندگی مردم دارد و باید با توجه به این نقش کلیدی که برعهده دارند ، خدمات خود را ارائه دهند.
در ادامه مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی نیز،گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف کاری به استاندار محترم ارائه نمود و از رهنمودهای ایشان بهره مند گردید.
 
تاریخ:
1400/10/21
تعداد بازدید:
94
منبع: