هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در جلسه شورای اداری استان با حضور دکتر حسین نژاد استاندار محترم
حضور مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در جلسه شورای اداری استان با حضور دکتر حسین نژاد استاندار محترم
 ب
 
 
 
تاریخ:
1400/10/16
تعداد بازدید:
357
منبع: