هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مدیر کل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی در مراسم غبارروبی به مناسبت حماسه 9 دی و سالروز شهادت سردار سلیمانی
حضور مدیر کل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی در مراسم غبارروبی به مناسبت حماسه 9 دی و سالروز شهادت سردار سلیمانی
 
 
 
تاریخ:
1400/10/12
تعداد بازدید:
79
منبع: