هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی
پیام مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی
 
تاریخ:
1400/10/12
تعداد بازدید:
81
منبع: