هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیاده روی خانوادگی مدیرکل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت حماسه 9 دی و سالروز شهادت سردار سلیمانی
پیاده روی خانوادگی مدیرکل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت حماسه 9 دی و سالروز شهادت سردار سلیمانی
 
 
تاریخ:
1400/10/11
تعداد بازدید:
112
منبع: