هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت حماسه 9دی و روز بصیرت
پیام مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت حماسه 9دی و روز بصیرت
 
تاریخ:
1400/10/08
تعداد بازدید:
68
منبع: