هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بازدید گروه های آموزشی فیزیک و آزمایشگاه استان از هواشناسی استان
بازدید گروه های آموزشی فیزیک و آزمایشگاه استان از هواشناسی استان
 به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی ، گروه های آموزشی فیزیک و آزمایشگاه استان به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و دراستای ارتقاء دانش هواشناسی، از مجموعه اداره کل هواشناسی استان و ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی بجنورد بازدید نمودند.
شایان ذکر است در این بازدید بازدیدکنندگان با اموراجرائی اداره کل هواشناسی و شرح وظایف مجموعه به ویژه در بخش های پیش بینی ، تحقیقات و پایش آشنا شدند
در ادامه طی جلسه پرسش و پاسخ به سوالات بازدیدکنندگان پاسخ داده شد .
در پایان ، پس از بازدید از مجموعه ستاد ، بازدیدکنندگان با حضور در محل ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی بجنورد با تجهیزات و ادوات ، نحوه داده برداری و تهیه گزارشات از نزدیک آشنا شدند .
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1400/09/20
تعداد بازدید:
232
منبع: