هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
درخشش اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در مراسم معرفی مدیران و کارشناسان برتر هواشناسی کشور در حوزه ارزیابی عملکرد و روابط عمومی
درخشش اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در مراسم معرفی مدیران و کارشناسان برتر هواشناسی کشور در حوزه ارزیابی عملکرد و روابط عمومی
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی ،در نشست مجازی که با حضور رئیس سازمان هواشناسی کشور و مدیران کل هواشناسی استانها برگزار گردید ، از مدیران و کارشناسان برتر هواشناسی کشور در حوزه ارزیابی عملکرد تقدیر بعمل آمد.
مطابق با ارزیابی صورت گرفته در حوزه مدیران هواشناسی کشور ،مجید بیجندی ، مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به عنوان مدیر برتر و درحوزه کارشناسان یاسر نوری، علیرضا نقی پوران و شهربانو شرافتمند حائز رتبه برتر گردیدند و با اهدای لوح تقدیر توسط ریاست محترم سازمان مورد تقدیر قرار گرفتند.
 
 
تاریخ:
1400/09/15
تعداد بازدید:
224
منبع: