هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
مراسم غبارروبی مزار شهدا به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج با حضور مدیر کل و کارکنان
مراسم غبارروبی مزار شهدا به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج با حضور مدیر کل و کارکنان
 
 
 
تاریخ:
1400/09/06
تعداد بازدید:
776
منبع: