هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت آغاز هفته بسیج
پیام مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت آغاز هفته بسیج
 
تاریخ:
1400/09/02
تعداد بازدید:
49
منبع: