هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مدیر کل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی در اجتماع بزرگ مردم بجنورد به مناسبت گرامیداشت 13 آبان و روز دانش آموز 13 آبان 1400
حضور مدیر کل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی در اجتماع بزرگ مردم بجنورد به مناسبت گرامیداشت 13 آبان و روز دانش آموز 13 آبان 1400
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1400/08/17
تعداد بازدید:
111
منبع: