هواشناسی خراسان شمالی
آغاز به کار نشست فوق العاده کنگره 2021 سازمان جهانی هواشناسی
آغاز به کار نشست فوق العاده کنگره 2021 سازمان جهانی هواشناسی
آغاز به کار نشست فوق العاده کنگره 2021 سازمان جهانی هواشناسی
نشست فوق العاده کنگره 2021 سازمان جهانی هواشناسی (wmo) از تاریخ 19 مهر ماه سالجاری آغاز به کار کرد.
در بخش اول نشست که از روز دوشنبه 19 تا جمعه 23 مهر ماه در جریان خواهد بود موضوعاتی از قبیل : رفرم ، تقویت مکانیزم همکاریهای منطقه ای، اتخاذ سیاستهای واحد در حوزه مسایل فنی هواشناسی، استراتژی و برنامه عمل آبشناسی مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار خواهد گرفت.
در بخش دوم نشست که از روز دوشنبه 26 تا جمعه 30 مهر ماه در جریان خواهد بود مواردی از جمله مقررات داخلی سازمان جهانی هواشناسی، سیاست داده، نحوه مواجهه با بحرانهای جهانی، مسایل گرد وخاک ، اتخاذ سیاستهای واحد در خصوص شبکه جهانی پایش و تسهیلات تامین مالی پایش سیستماتیک و همچنین جایزه جهانی IMO از اهم مطالب مطروحه خواهد بود.
هیات ایرانی به ریاست سرکار خانم دکتر تاج بخش ریاست محترم سازمان هواشناسی کشور و متشکل از تعدادی از مدیران و کارشناسان حوزه های مرتبط، در جلسات این رویداد مهم هواشناسی حضور مستمر و فعال خواهند داشت.
تاریخ:
1400/07/26
تعداد بازدید:
577
منبع: