هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در همایش تجلیل از همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک استان 18 مهرماه 1400
حضور مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در همایش تجلیل از همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک استان 18 مهرماه 1400
 
 
 
 
 
تاریخ:
1400/07/19
تعداد بازدید:
149
منبع: