هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت بحران استانهای خراسان شمالی و گلستان با محوریت حریق، سرما و یخبندان
برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت بحران استانهای خراسان شمالی و گلستان با محوریت حریق ، سرما و یخبندان
 
 
 
 
تاریخ:
1400/07/12
تعداد بازدید:
132
منبع: