هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام تسلیت مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت پیام تسلیت مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت رحلت پیامبر (ص) امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع)
پیام تسلیت مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت پیام تسلیت مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت رحلت پیامبر (ص) امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع)
  
تاریخ:
1400/07/12
تعداد بازدید:
114
منبع: