هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری مسابقات تیراندازی در اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس
برگزاری مسابقات تیراندازی در اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس
 
تاریخ:
1400/07/10
تعداد بازدید:
131
منبع: