هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بیانیه اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
بیانیه اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
تاریخ:
1400/06/29
تعداد بازدید:
951
منبع: