هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری جلسه ستاد هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس
برگزاری جلسه ستاد هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس
 
تاریخ:
1400/06/27
تعداد بازدید:
968
منبع: