هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بازدید مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی و هیئت همراه از ادارات و ایستگاههای هواشناسی شهرستان های استان
بازدید مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی و هیئت همراه از ادارات و ایستگاههای هواشناسی شهرستان های استان
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی در راستای بازدیدهای دوره ای مدیر کل هواشناسی استان به همراه معاون فنی و شبکه ایستگاهها ، روسای اداره توسعه مدیریت و منابع و اداره شبکه پایش استان بازدید نمود.
این بازدید با هدف بررسی وضعیت ادارات هواشناسی شهرستان و دیدار با همکاران دیدبانی و وضعیت بازسازی ساختمان ها ، از شهرستان های شیروان ، مانه و سملقان، اسفراین ، جاجرم ،راز و جرگلان و فاروج صورت گرفت.
بیجندی مدیر کل هواشناسی استان در این بازدیدها ضمن خداقوت به کارکنان شاغل درایستگاههای استان از تلاش های ایشان که در شرایط کرونا و با توجه به ماهیت فعالیت حوزه دیدبایی به صورت کشیک مستمر خدمت رسانی انجام می دهند قدردانی نمود.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1400/06/16
تعداد بازدید:
831
منبع: