هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری جلسه کارگروه آموزش،پیش بینی و تحقیقات سازمان هواشناسی کشور با دبیری اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
برگزاری جلسه کارگروه آموزش،پیش بینی و تحقیقات سازمان هواشناسی کشور با دبیری اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
 به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان خراسان شمالی، نشست کارگروه پیش بینی آموزش و تحقیقات سازمان هواشناسی کشور به دبیری استان خراسان شمالی با حضوردکتر ضیائیان ، رییس مرکز پیش بینی و مدیریت بحران ، دکتر حسن پور رییس دفتر ریاست سازمان، دکتر آزادی معاون توسعه و پیش بینی سازمان اعضای کارگروه به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
در این نشست موارد مرتبط با ارزیابی و رتبه بندی مراکز پیش بینی استان ها مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه نظرات و پیشنهادات استان های کشور نسبت به رای گیری و جمع بندی نهایی اقدام شد.
 
تاریخ:
1400/06/10
تعداد بازدید:
706
منبع: