هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت آغاز هفته دولت و بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر
پیام مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت آغاز هفته دولت و بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر
 
تاریخ:
1400/06/04
تعداد بازدید:
880
منبع: