هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بهره برداری از ساختمان هواشناسی فرودگاهی بجنورد
بهره برداری از ساختمان هواشناسی فرودگاهی بجنورد
نظر به اهمیت استانداردهای هواشناسی هوانوردی و با توجه به درخواست فرودگاه بجنورد مبنی بر جابجایی ایستگاه قدیمی هواشناسی فرودگاه به مکان جدید، فرآیند ساخت ساختمان جدید اداره هواشناسی فرودگاهی بجنورد در تیرماه 1400 توسط شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی به پایان رسید. با هدف تسریع در فرایند جابجایی و ارائه خدمات بهینه هواشناسی هوانوردی به فرودگاه بجنورد، تامین تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی فرودگاهی و سرویس‌های تخصصی لازم در محل ساختمان جدید هواشناسی فرودگاه از اعتبارات ملی سازمان هواشناسی کشور تامین شد . اداره کل هواشناسی استان نیز با هماهنگی مسئولین استانی نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله راه دسترسی مستقل از ضلع جنوبی فرودگاه ، اجرای روشنایی مسیر دسترسی و همچنین فراهم نمودن بستر ارتباط مخابراتی و خطوط ارتباطی با هواشناسی کشور و سامانه های اطلاع رسانی استانی اقدام نمود. بدیهی است بعد از اتمام دوره سه ماهه کار موازی و تایید نهایی داده و اطلاعات تولید شده در محل جدید توسط
سازمان هواشناسی کشور، این انتقال دائمی خواهد شد.
روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی
 
 
 
 
تاریخ:
1400/05/09
تعداد بازدید:
1133
منبع: