هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری مراسم سوگواری و قرائت زیارت عاشورا در اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با حضور مدیر کل و مدیر ستاد اقامه نماز استان
برگزاری مراسم سوگواری و قرائت زیارت عاشورا در اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با حضور مدیر کل و مدیر ستاد اقامه نماز استان
 
 
 
 
 
تاریخ:
1399/06/06
تعداد بازدید:
708
منبع: