هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
سمینار تاثیر عوامل جوی و اقلیمی بر شیوع حساسیت های فصلی
سمینار با عنوان تاثیر عوامل جوی و اقلیمی بر شیوع حساسیت های فصلی
 سمینار با عنوان تاثیر عوامل جوی و اقلیمی بر شیوع حساسیت های فصلی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی، در این سمینار به موضوعاتی همچون ماهیت آلرژی، حساسیت های فصلی، دیدگاه سازمان های هواشناسی، پایش و گزارش آلرژنهای موجود در هوا اعم از گرده های گیاهی و اسپورهای قارچی، تاثیرات تغییر اقلیم بر تشدید علائم و طول مدت زمان بروز بیماری و در نهایت راهکارهایی جهت کاهش اثرات بیماری های آلرژیک به ویژه از دیدگاه هواشناسی پرداخته شد.همچنین به اهمیت بررسی موضوع به ویژه در خراسان شمالی با توجه به شرایط خاص توپوگرافی و اقلیم گیاهی منطقه اشاره گردید.
 
تاریخ:
1402/06/22
تعداد بازدید:
58
منبع: