هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
حضور مدیرکل هواشناسی در کارگروه مدیریت تقاضا و مصرف برق
حضور مدیرکل هواشناسی در کارگروه مدیریت تقاضا و مصرف برق
 

مدیر کل هواشناسی در جلسه کارگروه استانی مدیریت تقاضا و مصرف برق شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی، مجید بیجندی در این جلسه ضمن ارائه گزارشات جوی و نیز بیان پیش بینی فصلی، از دستگاههای استان بابت دقت نظر و توجه در هنگام صدور هشدارها و توصیه های هواشناسی تقدیر نمود.

 
تاریخ:
1402/06/06
تعداد بازدید:
92
منبع: