هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
جلسه هم اندیشی و هم افزایی در خصوص تغییر اقلیم، اثرات و راهکارهای سازگاری با آن
جلسه هم اندیشی و هم افزایی در خصوص تغییر اقلیم، اثرات و راهکارهای سازگاری با آن
 

جلسه هم اندیشی و هم افزایی در خصوص تغییر اقلیم، اثرات و راهکارهای سازگاری با آن در استان، با حضور نمایندگانی از دستگاه های متاثر از شرایط تغییر اقلیم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه بر ضرورت توجه به تغییر اقلیم و نیز بر اهمیت توسعه همکاری های مشترک بخصوص در حوزه های آموزش، اطلاع رسانی و فعالیت در حد مقدورات تاکید شد.

 
تاریخ:
1402/05/24
تعداد بازدید:
130
منبع: