هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان خراسان شمالی با حضور مدیرکل هواشناسی
شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان خراسان شمالی با حضور مدیرکل هواشناسی
تاریخ:
1402/05/19
تعداد بازدید:
120
منبع: