هواشناسی خراسان شمالی
به مناسبت فرارسیدن عاشورا و تاسوعای حسینی
پیام مدیرکل هواشناسی در خصوص فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی
پیام مدیرکل هواشناسی در خصوص فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی
تاریخ:
1402/05/05
تعداد بازدید:
162
منبع: