هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
برگزاری جلسه فصلی شبکه پایش
برگزاری جلسه فصلی شبکه پایش
 به گزارش روابط عمومی، جلسه فصلی شبکه پایش هواشناسی با حضور مدیر کل، روسای ستادی و روسای ادارات در تشکیل شد .
ابتدا رئیس شبکه پایش اداره کل هواشناسی خراسان شمالی مطالبی را در خصوص عملکرد پایش استان و وضعیت ایستگاهها، کنترل کمی وکیفی، آئین نامه ها و دستورالعمل های جدید ارائه کرد.
در ادامه، مدیر کل هواشناسی استان ضمن عرض تبریک اعیاد گذشته و پیش رو و  خوشآمدگویی به روسای ادارات شهرستان، ابراز امیدواری نمود که با برگزاری این جلسات،مسائل و ارتباطات ایستگاهها در خدمترسانی به مردم به بهترین نحو صورت گیرد.
بیجندی با اشاره به اهمیت جمع آوری داده سریع و دقیق بر دقت و توجه ویژه همکاران همدیدی تاکید نمود و عنوان کرد که این امر منجر به افزایش راندمان کاری بخش پایش خواهد شد. وی با تاکید بر اهمیت توسعه هواشناسی کاربردی در استان،بر لزوم  همکاری با اداره تحقیقات و دیگر ادارات مرتبط با این حوزه تاکید کرد.

 
تاریخ:
1402/04/15
تعداد بازدید:
194
منبع: