هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
برگزاری سمینار علمی
برگزاری سمینار علمی
 

به گزارش روابط عمومی، اداره کل هواشناسی استان در راستای بازآموزی علمی و ارتقا عملکرد کارکنان خود در زمینه های مختلف علمی، سلسله سمینارهای علمی مختلفی را در سال 1402 برگزار خواهد کرد که اولین سمینار با عنوان ابرشناسی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

 
تاریخ:
1402/04/01
تعداد بازدید:
206
منبع: