هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
 

امروز جلسه ستاد یشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان خراسان شمالی در محل اداره کل هواشناسی برگزار شد.

در این جلسه که در سالن پیش بینی اداره کل هواشناسی برگزار شد،  بیجندی، مدیرکل هواشناسی استان، توضیحاتی را در خصوص هشدار قرمز صادر شده امروز ارائه داد. اعضا در خصوص نحوه مواجهه با بحران جوی و هشدار قرمز صادر شده اعلام نظرکردند.

(خبر در حال تکمیل شدن می باشد) 
 
تاریخ:
1402/03/18
تعداد بازدید:
268
منبع: