هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد ستاد خدمات سفر اداره کل
برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد ستاد خدمات سفر اداره کل هواشناسی استان
 

صبح امروز جلسه ای با حضور اعضای ستاد خدمات سفر اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی برگزار و اعضای جلسه در خصوص خدمات انجام شده گفتگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش روابط عمومی، بیجندی مدیرکل هواشناسی استان در این جلسه از خدمات انجام شده کارکنان در این سامانه و ایام نوروز تقدیر و تشکر نمود.

 
تاریخ:
1402/03/06
تعداد بازدید:
236
منبع: