هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از اداره کل هواشناسی
صبح امروز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به همراه معاونین خود از اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی بازدید به عمل آورد.
 

صبح امروز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به همراه معاونین خود از اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی، در این بازدید بیجندی، مدیرکل هواشناسی، گزارش کاملی از خدمات هواشناسی به مردم ارائه کرد و در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی این اداره کل توضیحاتی ارائه نمود.

بهزادفر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی در این جلسه از خدمات ارزنده هواشناسی استان به مردم تقدیر کرد و جهت رفع مشکلات و موانع پیش روی هواشناسی استان، قول مساعدت داد.

 
تاریخ:
1402/02/23
تعداد بازدید:
604
منبع: